Slaats Fire Proof
S.F.P. ventilatie plafond
Slaats Fire Proof
S.F.P. ventilatie plafond

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.slaatsbv.nl] van Slaats BV, gevestigd op de Kruisstraat 13 te Meijel [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Slaats BV behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slaats BV.
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slaats BV links naar websites van Slaats BV weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze discalaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
© 2020 Slaats BV

Kontaktieren Sie uns über info@slaatsbv.nl oder rufen Sie uns unter +31 (0) 493 691 999 an